Tyto stránky vznikly jako doplňek hlavní části webu Příběhy novohradských domů projektu "Příběhy domů" Novohradské občanské společnosti o.s.. Naleznete zde dobová videa, medailonky významných obyvatelů a rodáků nebo informace o díle velkého novohradského historika Antona Teichla. Postupně zde budeme prezentovat další materiály o historii Nových Hradů, jako přepisy starých kronik, dobové listiny a plány a audionahrávky s vyprávěními pamětníků s jejich zajímavými příběhy.
Tímto bychom chtěli poděkovat Státnímu oblastnímu archivu Třeboň, Státnímu okresnímu archivu České Budějovice, Národnímu památkovému ústavu České Budějovice, místním obyvatelům a rodákům a všem ostatním, kteří nás podporují a dovolili nám prezentovat materiály ze svých sbírek.
Většina materiálů, které jsou zde uveřejněny podléhají autorským právům a nelze je bez souhlasu dalé používat. Pro informaci, kdo je nositelem příslušných práv, nás kontaktujte na našem e-mailu: mail@novehradyhistorie.cz
Budete-li mít jakékoli další materiály o Nových Hradech a budete se chtít o ně podělit s ostatními nebo máte-li nějaké připomínky, kontaktujte nás na e-mailové adrese: mail@novehradyhistorie.cz