Plán z knihy Antona Teichla, který ukazuje Nové Hrady již kolem roku 1780.
 
Více informací --- Zobrazit
 
Detail 1 --- Detail 2 --- Detail 3
Detail 4 --- Detail 5 --- Detail 6
 


Plány města Nové Hrady a některých významných objektů z knihy "Soupis památek historických a uměleckých v Čechách" od Antonína Cechnera vydané v roce 1921.
 
Město --- Kostel a klášter --- Kostel (bokorys)
 Plán města Nové Hrady a okolí
na stabilním katastru, 1826
 
Zobrazit
 
 
 


Plán města Nových Hradů a jeho nejbližšího okolí s vyznačením vodovodu, J. Martinek, 1888
 
Zobrazit
 
 
   


Situační plán Nových Hradů
 
Zobrazit
 
 
 
 
 
   


Situační plán Nových Hradů
 
Zobrazit
 
 
 
 
 
   


Plán Nových Hradů s vyznačením domů
buquoyských úředníků
 
Zobrazit
 
 
 
 
 
   


Situační plán zámku v Nových Hradech a jeho nejbližší okolí
 
Zobrazit
 
 
 
 
 
   


Plán nejbližšího okolí novohradského zámku, 1:2880, po roce 1900
 
Zobrazit
 
 
 
 
   


Půdorysný plán pěstounského domku u dětského domova v Nových Hradech, K. Bůžek, 1904
 
Zobrazit
 
 
 
 
 
 
   


Plán 1. patra budovy dětského domova v Nových Hradech, J. Kloyber, 1925
 
Zobrazit
 
 
 
 
   


Plán přízemí budovy dětského domova v Nových Hradech, J. Kloyber, 1925
 
Zobrazit
 
 
 
 
 
   


Plán kaple sv. Jana Nepomuckého přenesená při příležitosti přeložení silnice u zámku v NH, 1854
 
Zobrazit
 
 
 
 
 
 
   


Půdorysný plán přestavby špitálu na vězení
a byt pro hlídače
 
Zobrazit
 
   


Původní plán na opravy domu čp. 13
 
Zobrazit