Plán zámku z knihy "Soupis památek historických a uměleckých v Čechách" od Antonína Cechnera vydané v roce 1921.
 
Zobrazit
 


Půdorysný plán přízemí novohradského zámku, 1807
 
Zobrazit
 
 
 
 
 


Půdorysný plán 1. patra novohradského zámku, 1807
 
Zobrazit
 
 
 
 
 
   


Půdorysný plán 2. poschodí zámku, V. Teichl, B. Dostal, 1816
 
Zobrazit
 
 
 
 
 
   


Půdorysný plán 1. poschodí zámku, V. Teichl, B. Dostal, 1816
 
Zobrazit
 
 
 
 
 
   


Plán rozvodu vody v 2. patře zámku, J. Kloyber, 1914
 
Zobrazit
 
 
 
 
   


Půdorysný plán přistaveného jižního křídla zámku
 
Zobrazit
 
 
 
 
   


Bokorysný plán přistaveného jižního křídla zámku
 
Zobrazit
 
 
 
   


Plán zámeckých sklepů, Schulz, 1.pol.19. stol.
 
Zobrazit