Plán zámeckého parku zachycující stav okolo roku 1780, 1804
 
Zobrazit
 

 
 
 

Výřez ze záměrné mapy promenád u zámku v Nových Hradech, P. P. Payer, okolo roku 1800
 
Zobrazit
 
 
 
 


Plán zámeckého parku v Nových Hradech, kolem roku 1850
 
Zobrazit
 
 
 
 
   


Plán zahradních úprav v nejbližším okolí zámku v Nových Hradech, kolem roku 1850
 
Zobrazit
 
 
 
   


Plán panské a zeleninové zahrady v Nových Hradech, stav před započetím stavby zámku, H. Ullrich, 1883
 
Zobrazit
 
 
   


Plán okrasné a kuchyňské zahrady v prostorách budoucího zámeckého parku v Nových Hradech,
před rokem 1800
 
Zobrazit
 
 
 
   


Plán domku ve skotské vesničce v novohradské zámecké zahradě, Bažant, okolo 1880
 
Zobrazit
 
 
 
 
 
 
   


Plán domku ve skotské vesničce v novohradské zámecké zahradě, Bažant, okolo 1880
 
Zobrazit
 
 
 
 
   


Plán domku ve skotské vesničce v novohradské zámecké zahradě, Bažant, okolo 1880
 
Zobrazit