Narodil se 4. 7. 1883. Jeho otec Anton byl ředitelem buquoyského panství. Studoval ve Vídni zeměpis a historii. Po promoci roku 1906 se stal tajemníkem Hermanna Hallwicha z Teplic, významného valdštejnského badatele. Po První světové válce, byl činný v rakouské Dvorské, resp. Národní knihovně, kde dosáhl až funkce zástupce generálního ředitele. Než odešel roku 1945 do penze, reprezentoval rakouské knihovníky na mnoha mezinárodních fórech, nastálo potom ve Sdružení německých knihovníků. Zasloužil se mj. o založení časopisecké studovny při vídeňské Národní knihovně. Zemřel ve Vídni 5. března 1970.
Pro další informace o R. Teichlovi navštivte stránky: www.kohoutikriz.org