Novohradská občanská společnost: www.novnos.cz

Projekt "Po stopách společné historie": spolecnahistorie.novehradyhistorie.cz

Město Nové Hrady: www.novehrady.cz

Novohradské hory: www.novohradky.info

 

Státní hrad Nové Hrady: www.hrad-novehrady.eu

Klášter Božího Milosrdenství Nové Hrady: www.klaster.cz

 

Národní památkový ústav: www.npu.cz

Státní oblastní archiv Třeboň: www.ceskearchivy.cz

Státní okresní archiv ČB: www.ceskearchivy.cz/index.php?doctree=1ed

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích: www.cbvk.cz

Kohoutí kříž: www.kohoutikriz.org