V obrazové příloze původního Teichlova rukopisu knihy Beiträge zur Geschichte der Stadt Gratzen (Příspěvky k dějinám města Nové Hrady) jsou ilustrace vybraných novohradských domů. Zachycují stav před přestavbami těchto domů či celých ulic v období 19. století, v jehož druhé polovině došlo k velké stavební proměně města. Většina tehdy přízemních stavení byla přestavována či zvyšována o patro. Docházelo však i k jiným stavebním úpravám a ke změnám ve využívání jednotlivých domů.
Ilustrace jsou dílem novohradského občana Aloise Goldschwendta, který byl majitelem domu čp. 74. Většina ilustrací je datována do roku 1906, autor tedy mnohdy maloval domy tak, jak si je pamatoval z doby před jejich přestavbou.
Kniha je v současnosti uložena ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Tímto děkujeme SOA Třeboň za jejich poskytnutí. Jakékoli další použití těchto materiálů je podmíněno souhlasem ředitele archivu.