V obrazové příloze původního Teichlova rukopisu knihy Beiträge zur Geschichte der Stadt Gratzen (Příspěvky k dějinám města Nové Hrady) je také plán města, který ukazuje Nové Hrady již kolem roku 1780. Plán je velmi přehledný a díky uvedeným číslům popisným je i bez znalosti Teichlova díla možno blíže sledovat vývoj jednotlivých ulic a domů ve městě.
Kniha je v současnosti uložena ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Tímto děkujeme SOA Třeboň za jejich poskytnutí. Jakékoli další použití těchto materiálů je podmíněno souhlasem ředitele archivu.